Modul Spracovanie PÚ

Modul Spracovanie PÚ je komplexný nástroj pre projektantov pozemkových úprav na vyhotovenie projektov pozemkových úprav v súlade s platnými predpismi.

Popis modulu

Modul umožňuje naplniť údaje registra pôvodného stavu - RPS z modulu Kataster. Po zaradení parciel do projektových blokov je možné nastaviť individuálne úbytkové koeficienty pre jednotlivé bloky a tým aj pre parcely. Po vytvorení hodnotovej mapy sa spustením úlohy na ohodnotenie parciel ohodnotia jednotlivé pozemky vrátane porastov. Projektovanie parciel nového stavu - RNS sa vykonáva v rámci projekčných celkov s využitím určenia hranice novej parcely na základe výmery alebo hodnoty vybraných vlastníckych podielov RPS.

Základné vlastnosti
 • Úzke prepojenie popisných a grafických údajov
 • Import a aktualizácia RPS z údajov modulu Kataster
 • Nástroje na hromadné naplnenie vybraných údajov
 • Ohodnotenie pozemkov podľa hodnotovej mapy vrátane porastov
 • Prepracovaný nástroj na projektovanie parciel nového stavu
 • Kompletný súbor tlačových zostáv vrátane tlače do PDF a grafických údajov
Praktické použitie
 • Spracovanie projektov pozemkových úprav
 • Nadväzuje na program PPÚ/Kokeš - možnosti importu údajov a ďalšieho rozvoja
 • Moderný, bezpečný a výkonný program na spracovanie PPÚ
 • Spracovanie údajov a vyhotovené výstupy (FÚVI, VGI, zostavy) v súlade s platným Metodickým návodom
 • Možnosť práce na viacerých projektoch, spolupráca viacerých používateľov v počítačovej sieti

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.27

Obrázok

Aktualizácia

19. júna 2024