Modul Dokumenty

Modul Dokumenty umožňuje pripojenie rôznych dokumentov k vytvoreným objektom.

Popis modulu

Modul slúži na prezeranie dokumentov pripojených k objektom uloženým v databáze. Pripojenie dokumentov sa spravidla vykonáva v iných moduloch obsahujúcich objekty, ku ktorým sa dokumenty pripájajú.

Základné vlastnosti
  • Je možné pripojiť ľubovoľný súbor dostupný v počítači
  • Súbor je možné pripojiť ako odkaz, alebo uložiť do databáze
  • Pripojený súbor je možné prezerať (otvoriť), vytvoriť kópiu, prípadne skontrolovať, či sa nachádza na pôvodnom úložisku
Praktické použitie
  • Pripojenie textového súboru s poznámkami
  • Pripojenie dokumentu programu Word (.doc, .docx)
  • Pripojenie dokumentu programu Excel (.xls, .xlsx)
  • Pripojenie fotografií alebo zoskenovaných dokumentov (.bmp, .gif, .jpg, .png.,...)

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.27

Obrázok

Aktualizácia

19. júna 2024