Spracovanie údajov

Asistencia pri spracovaní údajov v systéme LandPRO.

Kataster

Asistencia pri importe, kontrole a analýze údajov katastra nehnuteľností.

Spracovanie PPÚ

Asistencia pri importe, kontrole a analýze PPÚ.

  • Analýza dodaných podkladov
  • Import údajov PPÚ - RPS, RNS
  • Kontrola grafických a popisných údajov PPÚ

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.27

Obrázok

Aktualizácia

19. júna 2024