Implementácia programu

Služby spojené s nasadením programu u používateľa.

Inštalácia

Zabezpečujeme kompletnú inštaláciu programu na počítač používateľa.

 • Podpora
 • MS SQL Server
 • program LandPRO
Import údajov

Import údajov dodaných používateľom.

 • Import údajov katastra nehnuteľností
 • Import údajov PPÚ
 • Import ortofoto máp
Používateľské prispôsobenie

Prispôsobenie používateľského prostredia.

 • Úprava požadovaných zostáv, filtrov, triedenia
 • Úprava legendy v module Mapy
Zaškolenie používateľa

Predvedenie modulov, základných funkcií a princípov spracovania.

 • Prezeranie, výber a tlač údajov v module Kataster
 • Prezeranie, výber a tlač máp v module Mapy
 • Import, vloženie a aktualizácia údajov PPÚ
 • Kontrola PPÚ
 • Tvorba výstupov a tlač zostáv
 • Zálohy, obnovenie, vzdialený prístup

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.23

Obrázok

Aktualizácia

19. februára 2024