Cenník programu LandPRO

Ceny sú platné od 1.11.2022
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

Nová licencia

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
LandPRO trvalá licencia programu na spracovanie projektov pozemkových úprav 1760,00 2112,00
LandPRO ročná licencia programu na spracovanie projektov pozemkových úprav 880,00 1056,00

Súčasťou každej novej licencie je aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov.

Aktualizácia - verní zákazníci s platnou aktualizáciou

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov (pri ročnej licencii súčasne predĺženie licencie) 264,00 316,80
AKTUAL 24 aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov (len pri trvalej licencii) 440,0 528,00

Aktualizácia - majitelia licencií bez aktualizácie do 5 rokov

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
SUPPORT1 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 528,00 633,60

Aktualizácia - majitelia licencií bez aktualizácie viac ako 5 rokov

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
SUPPORT2 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 880,00 1056,00

Rozšírenie licencie z iného produktu Terra Desktop

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
MODUL dokúpenie licencie programu LandPRO k licencii iného produktu Terra Desktop 740,00 888,00

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.27

Obrázok

Aktualizácia

19. júna 2024