Cenník programu LandPRO

Ceny sú platné od 1.1.2013
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

Nová licencia

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
LandPRO trvalá licencia programu na spracovanie projektov pozemkových úprav 1450,00 1740,00
LandPRO ročná licencia programu na spracovanie projektov pozemkových úprav 725,00 870,00

Aktualizácia - verní zákazníci s platnou aktualizáciou

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 217,50 261,00
AKTUAL 24 aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov 362,50 435,00

Aktualizácia - majitelia licencií bez aktualizácie

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 435,00 522,00
AKTUAL 24 aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov 580,00 696,00

Rozšírenie licencie z iného produktu Terra Desktop

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
MODUL dokúpenie licencie programu LandPRO k licencii iného produktu Terra Desktop 610,00 732,00

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 6.13

Obrázok

Aktualizácia

21. marca 2019