LandPRO - program na spracovanie projektov pozemkových úprav

Súbor modulov pre projektantov pozemkových úprav.

Pole

Komplexný súbor nástrojov na vyhotovenie projektov pozemkových úprav.

Import a export údajov - FÚVI, VGI, z programu POZEM
Editačné nástroje
Projektovanie
Tlače a výstupy
Kontroly
Prezentácia a analýzy
SnímkaLandPRO

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.23

Obrázok

Aktualizácia

19. februára 2024